การลงทุนแบบVI
ลมหายใจของกิจการ

ลมหายใจของกิจการ สิ่งสำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่ก็คือการมีลมหายใจหากขาดลมหายใจแล้วชีวิตก็ไม่อาจอยู่ได้ ในมุมมองของผมนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่มีลมหายใจ แต่กิจการก็มีลมหายใจเช่นกันหากปราศจากซึ่งลมหายใจของกิจการแล้วกิจการนั้นๆก็คงเป็นได้แค่ตึกร้าง, โรงงานว่างๆ หรือเศษเหล็กกองโตที่ไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มอะไร ลมหายใจจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของกิจการไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ, การเติบโต, การดำเนินงานหรือแม้แต่อัตราจ่ายเงินปันผล ลมหายใจของกิจการก็คือผู้บริหารนี่เองครับ ในช่วงต้นของการลงทุนผมมักจะให้ความสำคัญกับคุณภาพเชิงตัวเลขอย่างอัตราส่วนทางการเงินต่างๆในงบการเงิน แต่พอมาทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นแล้วผมก็ได้เข้าใจว่าตัวเลขทางงบการเงินที่ผมอ่านเป็นเพียง “ผล” หรือปลายทางแล้ว ตัวที่เป็น [...]