อารมณ์กับการลงทุน

Warren Buffett

อารมณ์กับการลงทุน

Warren Buffett quote
Warren Buffett quote

การลงทุนเป็นเรื่องของหลักการ,ความสมเหตุสมผลและการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน การใช้อารมณ์กับการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยความที่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์จึงทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเหตุแห่งการกระทำซึ่งมักจะส่งผลเสียเสมอๆ แม้วอร์เรน บัฟเฟตต์จะเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่เขาเองก็ยังเป็นมนุษย์ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้กับข้อผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์

เขาได้ยอมรับว่าหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดจากอารมณ์ของเขานั้นคือการซื้อหุ้นเบริกไชร์ ฮาทาเวย์บริษัทของเขานั่นเอง ในอดีตบัฟเฟตต์เข้าซื้อหุ้นเบริกไชร์ด้วยแนวคิดที่ว่าแม้ธุรกิจของเบริกไชร์จะไม่สู้ดีนัก แต่ฝ่ายบริหารมีการจัดการขายโรงทอผ้าออกไปเรื่อยๆและใช้เงินที่ได้มาซื้อหุ้นคืนส่งผลในราคาหุ้นที่สูงขึ้น บัฟเฟตต์ได้เข้าซื้อหุ้นเบริกไชร์ด้วยแนวคิดว่าเดี๋ยวผู้บริหารก็ต้องซื้อหุ้นคืนอีกแน่นอน แล้วเขาก็คิดถูก !

ผู้บริหารปรึกษาบัฟเฟตต์ว่าจะซื้อหุ้นคืนในราคาเท่าไหร่ดี? บัฟเฟตต์ได้บอกราคาที่เขาคิดว่าเหมาะสมไปแต่หลังจากนั้นผู้บริหารได้ประกาศซื้อหุ้นคืนที่ราคาที่ตํ่ากว่าที่เขาบอกไว้เล็กน้อย บัฟเฟตต์รู้สึกเหมือนโดนหักหลังและเอาเปรียบเขาจึงเข้าซื้อหุ้นเบริกไชร์ ฮาทาเวย์เพิ่มจนได้อำนาจควบคุมบริษัท ไล่คณะบริหารออกและจัดหาคนของเขาเข้ามาดูแลแทน เขาเข้าไปรับผิดชอบในกิจการแย่ๆของเบริกไชร์ ฮาทาเวย์อย่างเต็มตัว หลังจากนั้นคือจุดเริ่มต้นของความยากลำบากและเรื่องราวของบัฟเฟตต์และเบริกไชร์ ฮาทาเวย์อย่างที่เรารู้กัน

ความผิดพลาดครั้งนั้นมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญหากคิดด้วยจำนวนเงินที่เขาเอาไปซื้อเบริกไชร์ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นที่เขาทำได้ตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา หากเขาไม่ซื้อเบริกไชร์ในครั้งนั้น เงินเหล่านั้นอาจถูกนำไปซื้อธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจอย่างประกันภัยหรือสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมให้กับเขาแน่นอน

แม้แต่ตำนานอย่างบัฟเฟตต์ยังผิดพลาดแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเขาคือเขายอมรับและแก้ไขมัน แม้คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆอาจจะไม่ใช่ตำนานแต่การเรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไขก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับ