eec
เพราะอะไร? EEC จะทำให้ เศรษฐกิจไทยโต 5%?

ถ้า EEC ประสบความสำเร็จ SCBEIC ได้ประเมินไว้ว่า EEC จะทำให้ GDP ของประเทศไทยกลับไปเติบโตได้ในระดับสูงถึง5% ภายในปี 2564 เลยทีเดียว (ตอนนี้อยู่ 2.8-3%) ก่อนจะไปดูข้อมูล EEC ในปี 2563 มาดูกันก่อนว่าเราทำ EEC ไปทำไม เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกถึงร้อยละ 70% ของ GDP ดังนั้นการส่งออกจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต ในปี 2556-2558 การส่งออกของประเทศไทยหดตัว 3 ปีซ้อนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านขยายเอาๆ สะท้อนถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยที่ลดลง ดังนั้นการจะผลักดันส่งออกให้โตได้ก็ต้องพยายามหานักลงทุนต่างประเทศให้มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตของในบ้านเราแล้วส่งเยอะๆ จึงเป็นที่มาของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง EEC EEC มีมาตั้งแต่ยุคป๋าเปรม จริงๆแล้ว EEC ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการต่อยอดโครงการ Eastern Seaboard ที่เกิดขึ้นในปี 2524 แถวๆยุคป๋าเปรม EEC รอบนี้ต่างจากโครงการในอดีตตรงที่มีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น แผนลงทุนที่รอบด้านกว่าเดิม ตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เครื่องจักรเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดหยุดชะงัก EEC จึงเป็นความหวังที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตสูงอีกครั้ง โปรโมชั่นทางเศรษฐกิจ ทำยังไงให้กลับมาโต? ผมชอบเปรียบเทียบ EEC เหมือนกับเป็น “โปรโมชั่นทางเศรษฐกิจ” ร่วมไปกับการขอ BOI รัฐบาลจะให้สิทธิพิเศษเช่นอัตราภาษีพิเศษให้กับคนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมและพื้นที่ๆรัฐบาลกำหนด มีตั้งแต่การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 5 ปี, ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 ปี และ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน สูงสุด 17% ผลจะทำให้ประเทศไทยเติบโตไปตามแนวทางที่รัฐบาลอยากจะให้เป็น เช่นตอนนี้ประเทศไทยเริ่มค่าแรงสูงแล้ว ก็ควรจะต้องเน้นนวัตกรรมมากขึ้น รัฐบาลก็จะเซ็ตเงื่อนไขเป็นเรื่องนวัตกรรมเป็นต้น ตัวอย่างอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลอยากให้คนมาลงทุนตอนนี้ก็เช่น หุ่นยนต์, การบินและโลจิสติก, การแพทย์, เชื้อเพลิงชีวภาพ, ดิจิตอล, การป้องกันประเทศ และการศึกษา แค่ภาษีถูกอย่างเดียวไม่พอ [...]