TMGM Cfd
รีวิวพื้นฐานการเทรดสัญญาส่วนต่าง ใช้เทคโนโลยีเป็นแต้มต่อในการเทรด

ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน วันนี้ผมมาชวนศึกษาเทคโนโลยีใหม่ในการเทรดหุ้นซึ่งใช้ทำกำไรจากความผันผวนได้ทั้งขาขึ้นและขาลง  เทคโนโลยีตัวนี้เรียกว่าการเทรดสัญญาส่วนต่างซึ่งมีประโยชน์คือเป็นการเทรดโดยไม่ต้องใช้เงินเต็มจำนวน แถมยังมีตลาดให้เลือกเทรดได้หลากหลายตลาด รายละเอียดเป็นยังไง? มาศึกษาเทคโนโลยีตัวนี้ไปพร้อมกันครับ สัญญาส่วนต่างราคา  หรือ CFD  คือการเทรดสกุลเงินหรือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น โดยใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดสัญญา ต่างกับหุ้นที่ต้องลงทุนด้วยเงินเต็มจำนวน ดังนั้นการเทรดสัญญาส่วนต่างจึงเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ต้องการใช้เงินมากในการเทรดข้อดีมีหลายอย่างที่แตกต่างกับการเทรดหุ้น  เช่น 1.ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ส่วนหนึ่ง [...]