หุ้น AOT มูลค่าล้านล้านแล้วยังน่าซื้ออยู่ไหม?

หุ้น AOT cover image

สรุปข้อมูล2019 หุ้น AOT หุ้นมูลค่าล้านล้านตัวใหม่ของไทย 

หุ้น AOT คือหนึ่งในหุ้นที่ดีที่สุดในไทย แต่ปัจจุบันหุ้นขึ้นมาเยอะมากแล้ว AOT จะยังเป็นหุ้นที่เติบโตได้หรือไม่? ซื้อตอนนี้จะกำไรหรือขาดทุน? มาดูข้อมูลกันครับ …

1. โดยปกติแล้วตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีหุ้นมูลค่า ล้านล้านบาทเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือPTT แต่ตอนนี้ หุ้น AOT ที่ล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ราคา 74.25 บาท มีมูลค่าบริษัททั้งหมดที่ 1,053,570 ล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 11 กค. 2562)

2. ทำไมตัวเลข 1 ล้านล้านบาทถึงน่าสนใจ? รู้ไหมว่าที่มูลค่าตลาดระดับนี้ หุ้น AOT ใหญ่กว่า CPALLที่มูลค่าตลาด 7 แสนล้าน ใหญ่กว่า ADVANC ที่ 6 แสนล้าน ใหญ่กว่า SCC ปูนใหญ่ ที่ 5 แสนล้าน

3. หุ้น AOT ตัวเดียวใหญ่กว่า KBANKและ SCB รวมกัน ใหญ่กว่า BDMS และ BH รวมกัน หุ้นที่ผ่านมาขึ้นเยอะๆเป็นเท่าตัวอย่างGULF ยังมีมูลค่าเพียง 1 ใน 4 ของ AOT เท่านั้น

4. AOT ไม่ได้เป็นเจ้าของแค่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง แต่ยังเป็นเจ้าของสนามบินภูเก็ต,เชียงใหม่, หาดใหญ่, เชียงราย และในอนาคตอันใกล้นี้ AOT จะได้รับการโอนสนามบินจากกรมอากาศยานเพิ่มเติมอีกเช่น สนามบินอุดร, สกลนคร, ตาก และสนามบินชุมพร

สถานการณ์ปัจจุบันของ AOT

5. ปัจจุบันนอกจากสุววรณภูมิและดอนเมืองที่มีความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารและกำลังทำการขยายสนามบินแล้ว สนามบินเชียงใหม่และภูเก็ตก็หนาแน่นเช่นกัน AOT จึงกำลังวางแผนสร้างสนามบินแห่งที่สองที่เชี่ยงใหม่และภูเก็ตเพิ่มเติม โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดการเรื่องที่ดิน

6. AOT ถือเป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยตั้งแต่ปี 2012เป็นต้นมา AOT จ่ายปันผลปีละ 1.46% – 2.44%โดยจ่ายเป็นสัดส่วนประมาณ 40-60%ของกำไร อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารAOT มีแนวโน้มจ่ายปันผลเป็นสัดส่วนต่อกำไรสูงขึ้น เนื่องจาก AOTสามารถจ่ายปันผลได้จากรายได้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินเท่านั้น (Non-Aeronautical เช่นพวกค่าเช่าที่และส่วนแบ่งรายได้จาก Duty Free) ดังนั้นถ้า AOT เพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มนี้จะส่งผลให้ปันผลได้มากขึ้นนั่นเอง

AOT กับน้กท่องเที่ยวจีน

7. ในมุมของจำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2007 – 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านสนามบินของAOT มีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.7% ต่อปี จาก 56 ล้านในปี 2007 เป็น 129 ล้านคนในปี 2017 และข้อมูลล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวได้เติบโตเพิ่มเติมเป็น 139 ล้านคนต่อปีแล้ว

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน
อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน

8. ปัจจุบันคนจีนคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุดของ AOT โดยคนจีนมีสัดส่วนสูงถึง 24.25% หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนอันดับ 2 คือคนไทยมีสัดส่วน 18% ตามมาด้วยเกาหลี, อินเดีย และ ญี่ปุ่นประเทศละประมาณ 4% ในปี 2018 นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยประมาณ 19.7 ล้านคน นักท่องเที่ยวไทยประมาณ 12.7 ล้านคน

9. ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน -3.24% จากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต ที่กระทบความเชื่อมั่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในระยะยาวคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง CEO ของ Ctrip คุณ Jane Sun เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้คนจีนมีPassport แค่ 120 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 240 ล้านคนภายในปี 2020 นั่นหมายความว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวมหาศาลจะเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มเติมยังมีอยู่ มีคนจีนแค่ประมาณ 10% เท่านั้นที่มี Passport แต่ในสหรัฐฯคนมีPassport ถึง 40%

10. นักท่องเที่ยวอินเดียที่บอกว่ากำลังมาแรง เพราะปีนี้โตไปประมาณ 22% อาจไม่ได้ช่วยเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวมาก เพราะมีจำนวนเพียงประมาณ 3 ล้านคน เพิ่ม 20% ก็ประมาณ 6 แสนคนถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำนวน 19 ล้านคน ลดลง 3.2% ก็ลดลง 6 แสนคน พอๆกับที่อินเดียเพิ่มขึ้นมาเลย

รายได้หลักของ AOT

11. รายได้ของAOT แบ่งเป็น 2 ประเภทคือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Aeronautical) มีสัดส่วน 56% และ รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน(Non-Aeronautical)มีสัดส่วน 44%

สัดส่วนรายได้ของ AOT
สัดส่วนรายได้ของ AOT

12. รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ประกอบไปด้วย 1.รายได้บริการผู้โดยสารขาออก (PSC)สัดส่วนมากที่สุด  42.70%2.รายได้ค่าธรรมเนียมการลงจอดของสายการบิน (LPC) 12.07% 3. รายได้ค่าบริการสนามบิน (ASC) 1.38%ที่ผ่านมารายได้ส่วนที่เติบโตมากที่สุดคือรายได้บริการผู้โดยสารขาออกนั่นเอง เติบโตจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น หลักๆเป็นการเติบโตจากLowcost Airline ถึง 13% ส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินคือพวกพื้นที่เช่าและส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าใน Duty Free ครับ

แผนการเพิ่มรายได้แบบเนียนๆ

13. AOT มีแผนที่จะเพิ่ม รายได้บริการผู้โดยสารขาออกหรือPassenger Service Charge (PSC) ในปี 2022 จาก100 บาทสำหรับสายการบินในประเทศเป็น 120-150 บาทและ ต่างประเทศจาก 700 เป็น 750-800 บาท ยิ่งเพิ่มได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้กำไรสุทธิของAOT เติบโตมากขึ้นเท่านั้น 

14. ในปี 2561 AOT มีผู้โดยสารระหว่างประเทศรวม  79ล้านคน ถ้าขึ้นค่าPSC 50 บาทเท่ากับจะมีกำไรเพิ่มขึ้นทันที3,950 ลบ. รวมกับผู้โดยสารในประเทศที่มีจำนวนราว57 ล้านคนถ้าขึ้นค่าPSC 20 บาทเท่ากับจะมีกำไรเพิ่มขึ้นทันที1140 ลบ. รวมเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยราวๆ 5,090ลบ. เทียบกับกำไร 25,000 ลบ.ในปี 2561 ถือว่าทำให้กำไรเติบโตขึ้นทันที 20%(จำนวนผู้โดยสารรวมผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องด้วยตัวเลขกำไรจริงจึงอาจจะน้อยกว่าที่ผมคำนวณ)

15. การเติบโตนี้ยังไม่รวมถึงแผนการปรับปรุงสนามบินต่างๆรับผู้โดยสารได้มากขึ้น ที่ต้องปรับปรุงและขยายสนามบินเพราะปัจจุบันสนามบินของAOTเกิดการใช้งานเกินความจุอยู่ สนามบินทั้งหมดถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารที่101 ล้านราย แต่ตอนนี้รับอยู่ที่ 139 ล้านราย

การลงทุนเพื่ออนาคต

16. อีก 5 ปีข้างหน้าสนามบินทั้งหมดของAOT จะมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเติมจากเดิมที่รับได้101 ล้านรายเป็น 171 ล้านราย ซึ่งถึงตอนนั้น AOT ก็ได้ประเมินไว้ว่าผู้โดยสารจริงอาจมีมากถึง190 ล้านรายต่อปีเลยทีเดียว (คำนวณเล่นๆเพิ่มมาอีก 50ล้านคน เป็นต่างประเทศ 40 ล้านคน ในประเทศ 10ล้านคน ก็ควรมีรายได้เฉพาะค่าPSC เพิ่มอีก 31,000ลบ. โต 50% จากรายได้ปี 2561)

17. อย่างไรก็ตามแม้รายได้จะเพิ่มมากขึ้นแต่ตัวสนามบินเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องลงทุนขยายสนามบินทั้งหมดรวมๆแล้วกว่า210,000 ลบ. ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งนี่ก็ยังไม่รวมสนามบินแห่งที่สองของเชียงใหม่และภูเก็ต

18. สุดท้ายขอปิดด้วยโครงการใหม่ล่าสุดของAOT Airport City มูลค่า 11,000 ลบ. ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่723 ไร่ใกล้สุวรรณภูมิ ถ้า Iconsiam คืออภิมหาเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตริมแม่น้ำเข้าพระยาAirport City ของAOT คือโครตอภิมหาเมือง(เพราะใหญ่กว่าเยอะ)แห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตริมสนามบิน555โปรเจคนี้จะเป็นการร่วมทุนระหว่างAOT และพันธมิตร คาดว่าทำเสร็จน่าจะเป็นศูนย์การค้า แต่จากที่ผมดูทรงก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายนี้โปรเจคนี้จะเป็นตัวสร้างกำไรหรือตัวฉุดกำไร เห็น Central ไปสร้างCentral Village ตรงนั้นก็เดาๆว่าพันธมิตรน่าจะไม่ใช่ Central อาจจะเป็นKing Power หรือThe Mall? ก็คงต้องติดตามกันต่อไป ส่วนน่าซื้อหรือไม่? จากข้อมูลคงสามารถตอบกันได้แล้วนะครับ ^^

ใครอยากศึกษา AOT มากขึ้นเชิญบทความนี้เลยครับ https://buffettcode.com/หุ้น-aot-2019/

อย่าลืม Like page BUFFETTCODE เป็นกำลังใจให้หน่อยน้า http://www.facebook.com/buffettcode