bcap-gw
ลงทุนไปรอบโลกด้วยกลยุทธ์ Asset Allocation รีวิวกองทุน BCAP-GW

จะดีไหมถ้าเราไม่ต้องลงทุนแค่หุ้นไทย แต่ลงทุนไปได้รอบโลกได้ทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนและเวลาในการใช้ชีวิตไปทำสิ่งที่อยากทำ Asset Allocation คือหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องเงินและเวลาพิสูจน์มาทั่วโลกแล้วว่า “ของเค้าดีจริง” และยังเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนรายใหญ่ใช้กันเป็นประจำ แต่กลับเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนรายย่อยมักจะมองข้าม? จากประสบการณ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และการเผชิญกับตลาดหุ้นทั้งขาขึ้นและขาลงมาครบ (เจ็บมาเยอะจนจำ) การลงทุนเปรียบเสมือนการเดินทางรอบโลกที่มีหลากหลายสไตล์ ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะลงทุนแบบเดียวกัน วันนี้ผมจะมารีวิวกองทุนใหม่ BCAP-GW [...]