กองทุนดิจิทัล รากฐานแห่งอนาคต “DIF”

กองทุนดิจิทัล รากฐานแห่งอนาคต “DIF”

กองทุนดิจิทัล รากฐานแห่งอนาคต DIF กำลังจะเพิ่มทุนอีกครั้งแล้ว ใครกำลังมองหาการลงทุนที่มีปันผลสม่ำเสมอ และมีโอกาสเติบโตไปกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กองทุน DIF คือหนึ่งในทางเลือก !!!

ผมได้สรุปข้อมูลและสาระสำคัญที่ควรรู้มาให้อ่านกันแล้วครับ

ขอให้มีความสุขกับการลงทุนครับ

#IFF #DIF

แอดมิน Buffettcode 4.0

ทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว

ถ้าอยากลงทุนในกองทุนที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ ในไทยก็มีให้ลงทุนแล้วนะ รู้ยัง !

กองทุนรวมฯ แห่งอนาคต DIF พลิกสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล

ราคากองทุนเปิดขายที่ 10 บาท 4 ปีผ่านไปราคาขึ้นมาอยู่ที่ 14.6 บาทแล้ว

ผลตอบแทนโดดเด่น โดยจะได้รับเงินปันผลสำหรับ 12 เดือน หลังการลงทุนครั้งนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1.0154 บาท/หน่วย เป็นอย่างน้อย 1.0402 บาท/หน่วย

กองทุน DIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองแรกในประเทศไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอัตราการเติบโต

ของรายได้ส่วนใหญ่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มเติบโตจากผู้เช่ารายอื่น

หลังการเข้าลงทุนครั้งนี้กองทุน DIF มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นเสาโทรคมนาคม 30%, สายใยแก้วนำแสง และระบบบรอดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด 70%

ผู้เช่าเสาและใยแก้วนำแสงของ DIF ปัจจุบันมีผู้เช่าหลักคือ กลุ่มทรู ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย โดยมีการเติบโตเป็นอันดับ 2 ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และเป็นผู้นำใน
ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ผลประกอบการที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนยังปันผลอย่างต่อเนื่องทุกๆไตรมาส ค่อนข้างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหากมีผู้เช่าเพิ่มเติม

NESDB มีการประเมินว่าคนจะใช้สมาร์ทโฟนและใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ให้บริการต่างๆ จึงอาจมีความต้องการเช่าเสาและใยแก้วนำแสงเพื่อการขยายโครงข่ายมากขึ้น ทำให้ DIF มีแนวโน้มได้รับผลประโยชน์และมีอนาคตที่สดใส1. ทรัพย์สินมีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั่วประเทศไทย

2. รายได้ของกองทุนภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกือบทั้งหมดคงที่หรือกำหนดการอัตราการเพิ่มไว้แล้วทำให้สามารถคาดการณ์ ผลตอบแทนการลงทุนได้ดีขึ้น และลดความผันผวนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

4. สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มทรูและการหาผู้เช่าพื้นที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการใช้เพิ่มเติม5. ประสบการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของประเทศไทย

6. กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนไปใช้บริการระบบ 4G LTE และการติดตั้งระบบ 5G ในอนาคต

 

  • ความเสี่ยงในการปล่อยเช่าทรัพย์สินหลังหมดอายุสัญญาปัจจุบัน
  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพย์สินของกองทุน
  • ความผันผวนของราคาหน่วยลงทุน

DIF จะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 3,831 ล้านหน่วยเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ www.digital-tif.com