หุ้น ACE สรุปข้อมูลหุ้น IPO โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งอนาคต

หุ้น ACE

ผมได้มีโอกาสไปรับฟังข้อมูลหุ้นโรงไฟฟ้าที่กำลังจะ IPO เข้าตลาดหุ้นตัวใหม่มาคือแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หุ้น ACE ทำธุรกิจหลักคือโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ บริษัทมีการเติบโตที่น่าสนใจคือมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 211.18 MW ในปัจจุบันเป็นเป็น 421.37 MW ในอีก 2 ปี และเพิ่มเป็น 1,000MW ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ACE ถือเป็นหุ้นที่มีแผนการเติบโตที่ดุดันมากๆ ซึ่งคงถูกใจนักลงทุนสายเติบโต
แต่เดี๋ยวก่อน การเป็นนักลงทุนที่ดีต้องเข้าใจว่าการเติบโตนั้นเป็นมาอย่างไร? มีความเสี่ยงหรือไม่?

ก่อนทำการตัดสินใจลงทุน … ผมสรุปประเด็นสำคัญโดยภาพรวมของหุ้น ACE ไว้ให้
ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต? ACE มีจุดเด่นอะไร? มาหาคำตอบไปพร้อมกัน
ลงทุนครั้งนี้จะได้กำไรหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองแล้วครับ !

ติดตามรายละเอียดบริษัท Absolute Clean Energy (ACE)
เพิ่มเติมได้ที่ www.ace-energy.co.th

Buffettcode feat. ACE
#Buffettcode #รู้รอบหุ้นIPO #ACE

1. หุ้น ACE ผู้นำโรงไฟฟ้าชีวมวล

หุ้น ACE ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 13 โรงไฟฟ้า รวมเป็นกำลังการผลิตไฟที่ 211.18 MW บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ใน Pipeline อีก 20 โครงการ* ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการขายไฟฟ้าได้ภายในปี 2021 เป็นจำนวน 210.19 MW รวมเป็นกำลังการผลิตรวม 421.37 MW

* รวมกำลังการผลิตของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (APP) ด้วย โดยอ้างอิงจากร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2.2.1 ข้อ  1.3.6 กลุ่มผู้ถือหุ้นของ APP ได้ส่งจดหมายแจ้งข้อเสนอในการขายหุ้นสามัญของ APP ให้แก่บริษัท

2. หุ้น ACE น่าสนใจยังไง?

บริษัทมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน โดยวางแผนจากการมีกำลังการผลิตไฟที่ 211.18 MW ในปัจจุบัน จะเติบโตเป็น 421.37 MW ในอีก 2 ปี และเพิ่มเป็น 1,000 MW ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2024) นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนดำเนินการลดต้นทุนครั้งใหญ่ ด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ลดต้นทุนทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทพัฒนาทั้งรายได้ให้เติบโตและการลดต้นทุนจะส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตได้นั่นเอง

การเติบโตสู่อนาคตของหุ้น ACE
แผนการเติบโตสู่อนาคตของหุ้น ACE

3. ลูกค้าของ ACE คือใคร?

เกือบทั้งหมดของปริมาณไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของ ACE จำหน่ายได้จำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีสัญญาที่ชัดเจน ตัดปัญหาเรื่องผิดนัดชำระและความไม่มั่นคงของรายได้ออกไปได้เลย

4. หุ้น ACE มีโรงไฟฟ้ากี่ประเภท

โรงไฟฟ้าของ ACE มีทั้งสิ้น 4 ประเภท 

  1. โรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ปัจจุบันดำเนินการทั้งสิ้น 9 โรง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 24 โรง ภายในปี 2021 (รวมโรงไฟฟ้าของ APP ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าซื้อ)
  2. โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 1 โรง
  3. โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 1 โรงและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 โรง ภายในปี 2021
  4. โรงไฟฟ้าโซลาร์ ณ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 2 โรง และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 6 โรง ภายในปี 2021

โดยแต่ละโรงไฟฟ้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

5. จุดเด่นโรงไฟฟ้าชีวมวลคือการประหยัดต้นทุน

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท Multi fuel type หรือใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ต้นทุนประเภทใดประเภทหนึ่งมีราคาสูง นอกจากนั้นยังสามารถเผาเชื้อเพลิงที่มีค่าความชื้นสูง 65% ได้ในขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลรายอื่นโดยทั่วไปสามารถเผาเชื้อเพลิงที่ค่าความชื้นเฉลี่ยเพียง 40% เท่านั้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีความยืดหยุ่นสูงกว่าในการหาเชื้อเพลิงและควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ

6. จุดเด่นของโรงไฟฟ้าขยะคือการเผาตรง

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทเองก็เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่มีนวัตกรรม โดยปกติแล้วโรงไฟฟ้าจะสามารถเผาขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีโรง RDF เพื่อทำการแยกขยะก่อน แต่โรงไฟฟ้าขยะของ ACE สามารถนำขยะที่ยังไม่ได้แยกและมีความชื้นสูงถึง 80% มาเผาตรงในเตาได้เลยโดยยังคงประสิทธิภาพการผลิตได้อยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการเผาแบบไม่เกิดมลภาวะและไม่มีควันอีกด้วย

7. กลยุทธของโรงไฟฟ้า ACE เหมือนกันกับกลยุทธของ AirAsia ที่ทำให้ต้นทุนทางการผลิตและการบริหารจัดการต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูง

รูปแบบการทำธุรกิจของ ACE มีความใกล้เคียงกับสายการบินต้นทุนต่ำ กล่าวคือบริษัทสร้างโรงไฟฟ้าทุกโรงให้มีรูปแบบเหมือนกัน ทำให้ได้ประโยชน์จาก Economy of Scale สามารถควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำรองไว้เพื่อใช้ในการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทใช้โมเดลการสร้างแบบเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องสำรองอะไหล่เอาไว้เยอะมาก เพราะใช้ร่วมกันได้หมด อีกทั้งยังสามารถแชร์บุคคลากรด้าน Operation & Maintainance (O&M) กันได้ระหว่างโรงไฟฟ้า ทำให้ ACE มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง

การควบคุมต้นทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ACE
การควบคุมต้นทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ACE

8. แม้ต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูง

บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในเชิงของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า บริษัทสามารถทำประสิทธิภาพได้สูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆในตลาดอย่างมีนัยยะจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน

8.1 Capacity Factor 

ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการใช้โรงไฟฟ้า ยิ่งเข้าใกล้ 100% มากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะถือว่าใช้เครื่องจักรคุ้มค่ามากเมื่อเทียบเม็ดเงินลงทุนที่เสียไป สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE มี Capacity Factor อยู่ที่ 97%, โรงไฟฟ้าขยะ (MSW) อยู่ที่ 95% และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 82% Capacity Factor ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด

8.2 Heat rate 

บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าด้วยการลด Heatrate ซึ่งจะส่งผลให้ลดการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตั้งแต่ Boiler, Steam Turbine, Condenser และ Cooling Tower

8.3  การพัฒนาเทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าใหม่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในจุดที่สำคัญๆ เช่น เทคโนโลยีเครื่องจักร  การใช้ Internet of Things (IoT) และการใช้ Big Data

9. เชื้อเพลิง หัวใจของโรงไฟฟ้าชีวมวล

เอกลักษณ์ของโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล คือการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เนื่องจากเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลคือ ของเหลือจากสินค้าเกษตรซึ่งมีราคาผันผวนขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลือในแต่ละพื้นที่ และปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละประเภท ดังนั้นการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงมีความยากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม

ความยากของคนอื่นกลับกลายเป็นโอกาสให้ ACE ซึ่งมีทีมบริหารมากประสบการณ์อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี มีเครือข่ายเกษตรกรและ Supply Chain กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้บริษัทสามารถดำเนินการโรงไฟฟ้าได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบแต่อย่างใด และเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ ACE เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล

10. อนาคตประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด

10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มปีละ 4% (2008-2018) เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดไฟฟ้า รัฐบาลจึงออกนโยบายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในโรงไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนถือเป็นพระเอกของแผนพัฒนาครั้งนี้เพราะมีสัดส่วนถึง 37% หรือเกิน 1 ใน 3 ของกำลังผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มทั้งหมด 

โรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะถือเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนจึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาครั้งนี้ และ โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็น Portion ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบในเชิงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต (kWh) เพราะตรงกับ BCG Bio-Circular-Green economy ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมอย่างจริงจัง ส่วนโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยก็ได้รับอนิสงค์จากนโยบายการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อแก้ไขวิกฤตขยะมูลฝอยของประเทศไทย

11. ผลการดำเนินงานในอดีตและกำไรสามารถบอกแนวโน้มในอนาคตได้

ACE ได้ทำการลดต้นทุนมาโดยตลอดในปี 2017 ACE มีต้นทุนเชื้อเพลิงในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ 1.6 บาท/kWh ณ.ไตรมาส 2 ปี 2019 บริษัทสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงได้เหลือ 1.34 บาท/kWh หรือลดลงประมาณ 16% ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก็ลดลงในทิศทางเดียวกันที่ 22% 

บริษัทยังมีนโยบายในการเดินหน้าลดต้นทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะลดค่าเชื้อเพลิงให้ได้เฉลี่ย 5-15% ใน 2-3 ปี  ลดต้นทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา(O&M) 15-25% ต่อปี ภายใน 2-3 ปี

12. รายได้เติบโต กำไรเติบโต

รายได้ของ ACE เติบโตจาก 1,886 ลบ.ในปี 2016 เป็น 4,833 ลบ.ในปี 2018 นับเป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ 60% ต่อปี ในมุมของกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรเติบโตจาก 134 ลบ.ในปี 2016 เป็น 547 ลบ.ในปี 2018 เติบโตเฉลี่ยที่ 102% ต่อปี การเติบโตที่สูงระดับนี้มาจากจำนวนโรงไฟฟ้าที่เริ่มจำหน่ายไฟ, การควบคุมต้นทุนที่ดี และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

13. สรุปจุดเด่นของหุ้น ACE

หุ้น ACE เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถือว่าเป็นดาวเด่น เพราะมีดีทั้งเรื่องเทคโนโลยี, การควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิง, การบริหารจัดการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากไม่ใช่แค่ในเรื่องพลังงานทดแทนแต่ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ยิ่งเงินบาทแข็งแบบนี้บริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบในการสร้างโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ IRR มีโอกาสสูงขึ้นกว่าโครงการในอดีต

14. ความเสี่ยงของหุ้น ACE 

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของ ACE ยังคงเป็นเรื่องการควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิง จะกำไรมากขึ้นหรือน้อยลงอยู่ที่ตรงนี้ ส่วนในเรื่องของรายได้ก็ต้องมาจากการเพิ่มโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวน PPA ที่จะได้มาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเงื่อนไขการประมูลมีความซับซ้อนสูงขึ้น แต่ถ้ามองอีกมุมความซับซ้อนที่สูงขึ้นก็ยิ่งเป็นข้อดีสำหรับ ACE เพราะ ACE เป็นผู้นำทางด้านเชื้อเพลิงชีวมวลและเทคโนโลยีในการสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้าของประเทศ ที่ยากจะหาใครมาเทียบเท่า

ACE เป็นหุ้นที่น่าสนใจ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ MSW นอกจากนี้การใช้พลังงานของประเทศไทยเองก็กำลังพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

นี่เป็นเพียงสรุปภาพรวมของหุ้น ACE ใครสนใจจะเข้าลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอด เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ ACE ครับ 🙂

ขอให้โชคดีมีกำไรจากการลงทุนกันทุกคนครับ
Buffettcode feat. ACE